System rowkowania Walter Cut G1111-P / GX24 - AF5

Rowkowanie osiowe z precyzyjnym chłodzeniem
Narzędzie monolityczne GX G1111-P z chłodzeniem precyzyjnym do rowkowania osiowego  w sklep narzędziowy grudziąc

Narzędzie monolityczne GX G1111-P z chłodzeniem precyzyjnym do rowkowania osiowego 

Zalety:
• Maksymalna wydajność produkcji i parametry skrawania zapewnione przez optymalne chłodzenie, stabilność i kontrolowane łamanie wióra
• Wysoka efektywność dzięki zastosowaniu płytek dwuostrzowych
• Optymalne łamanie wióra przy stosowaniu do rowkowania osiowego dzięki asymetrycznej geometrii AF5 łamacza wiórów

ZASTOSOWANIE

Rowkowanie osiowe od Ø 60 mm
• Głębokości rowkowania do 33 mm
• Szerokość skrawania 5 mm
• Nowa geometria AF5 przeznaczona specjalnie do operacji rowkowania osiowego i toczenia wzdłużnego
• Średni zakres posuwu

NARZĘDZIE 

Rowkowanie osiowe i toczenie wzdłużne z chłodzeniem precyzyjnym
Chłodzenie precyzyjne kierowane na powierzchnię natarcia
Dodatkowy strumień chłodziwa na płaszczyznę w celu odprowadzenia wióra z rowka osiowego
Śruba zaciskowa z regulacją od góry i od dołu
Narzędzie monolityczne GX G1111-P z chłodzeniem precyzyjnym do rowkowania osiowego
Prawa/lewa płytka skrawająca z asymetrycznym łamaczem wiórów – w celu zapewnienia opcjonalnej kontroli wióra w przypadku osiowego toczenia wzdłużnego

Pozytywowy rowek wiórowy – w celu optymalnego odprowadzania wiórów z rowka osiowego

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.